Sociale Activering

Sociale activering is mogelijk een eerste stap naar werk. Bij sociale activering leer je aansluiting met de arbeidsmarkt te krijgen door het opdoen van ritme, regelmaat en arbeidsgewenning. Het uitvoeren van vrijwilligerswerk kan een onderdeel zijn van dit traject. Na het afronden van sociale activering kun jij je aanmelden voor een re-integratietraject.
Een re-integratietraject kun je via het UWV of de gemeente aanvragen.

JobDesire kan hierbij degene zijn die jou begeleidt naar een nieuwe werksituatie.

Sociale Activering bestaat uit een aantal stappen :
– Allereerst kijken wij samen met jou naar de knelpunten. Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn: ziektegeschiedenis, psychische (en lichamelijke) klachten en beperkingen, huisvesting, financiën, thuis-, gezinssituatie. Welke behandelingen er al zijn (geweest) en wat is je eventuele arbeidsverleden.
– De problemen proberen op te lossen die het uitvoeren van
(vrijwilligers)werk belemmeren.
– In kaart brengen van wensen, mogelijkheden, belemmeringen,
kwaliteiten en de huidige situatie in relatie tot (vrijwilligers)werk.
– Het vergroten van de fysieke en psychische belastbaarheid zodat
jij in staat bent om vrijwilligerswerk te doen.
– Het aanbieden van een zinvolle dagbesteding in de vorm van
vrijwilligerswerk.

Bij interesse vul het contactformulier in of neem contact op met:

Özlem Durmaz
M 06-57692650
E ozlem@jobdesire.nl

Larisa Hannema
M 06-14549394
E larisa@jobdesire.nl