JobCoaching

Als jobcoach van JobDesire begeleiden we werknemers met een beperking op de werkvloer, met als doel het zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren. Dit kunnen mensen met een fysieke of verstandelijke beperking zijn, mensen met psychische problemen, maar ook jongeren met een strafblad.

We stellen samen met cliënt en werkgever een coachingsplan op. Hierin leggen we de behoeftes en werkzaamheden van de cliënt en afspraken over de begeleiding vast. Tijdens de inwerkperiode coachen we de cliënt intensief in het aanleren van de handelingen en vaardigheden die hij/zijn nodig heeft om het werk zo goed mogelijk uit te voeren, maar ook de algemene werknemersvaardigheden, zoals gestructureerd werken en communiceren met de leidinggevende en collega’s. We introduceren de cliënt binnen het bedrijf en indien nodig leggen we de directe collega’s uit wat ze van hun nieuwe collega kunnen verwachten. Als/wanneer het werk naar ieders tevredenheid verloopt, nemen we wat meer afstand. Eens in de zoveel tijd evalueren we met client en werkgever de werksituatie en bedenken oplossingen voor eventuele problemen.

In veel gevallen worden we vergoed door het UWV of gemeente. Deze partijen zijn ook degene die de coachingsplan behoren goed te keuren zodat we met de begeleiding kunnen starten