Disclaimer

1. Deze disclaimer is bedoeld voor:

  • Website: iedere website waarin de uitgever een hyperlink naar deze

disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten

gelden.

  • Uitgever: de bevoegde uitgever van de website;
  • Gebruik: alles wat via handelingen via de website kunnen worden

verricht of voort vloeit.

  • U: de gebruiker van de website.
  • Inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of

videofragmenten en/of andere objecten.

  • Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder

meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander

economisch nadeel.

 

2. Bij gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer.

 

3. JobDesire BV spant er zich voor in de inhoud van de website

regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks deze zorg

en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

 

4.De uitgever verstrekt de inhoud zonder garantie of waarborg

betrekkende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of

anderszins, van de website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt.

 

5. De uitgever is niet aansprakelijk voor eventuele schade die is of

dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit het gebruik maken van

de website of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.

 

6. De uitgever mag de website naar eigen inzicht en op ieder door hem

gewenst moment en zonder mededeling (laten) veranderen of

beëindigen. Hierbij is de uitgever is niet aansprakelijk voor de

gevolgen van verandering of beëindiging.